Alles wat je wilt weten over gokverslaving

Vanouds maken mensen gebruik van genotmiddelen, bijvoorbeeld alcohol. Ook kansspelen kunnen tot de genotmiddelen worden gerekend. De overgrote meerderheid van de mensen gebruikt deze genotmiddelen op een verantwoorde manier. Het gebruik brengt plezier en ontspanning met zich mee en het zorgt op die manier voor een stukje extra levensvreugde.

Een (relatief) kleine groep mensen echter gaat verkeerd met deze producten om. Door overmatig gebruik komen zij in fysieke en financiële problemen. Dat gaat niet alleen ten koste van henzelf, maar ook van hun omgeving. Lees hier hoe een gokverslaving ontstaat.

Een totaalverbod op genotmiddelen, zo heeft de geschiedenis keer op keer geleerd, heeft nooit het beoogde effect gehad. Een goed voorbeeld is de drooglegging begin 20e eeuw in de VS. Moderne samenlevingen kiezen derhalve voor een gereguleerd en gecontroleerd toestaan van deze genotmiddelen en accepteren daarmee dat een (relatief) kleine groep mensen in de problemen komt.

Door het uitvoeren van preventie- en hulpprogramma's wordt getracht deze groep zo klein mogelijk te houden. Een reductie tot nul is daarbij niet realistisch. Doel is wel het probleemgebruik binnen maatschappelijk aanvaarde grenzen te houden.

Gokken in een online casino is voor de meeste mensen een leuk ontspannen en spannend tijdverdrijf. Maar bij een kleine groep mensen leidt het spelen in een online casino tot onverantwoord gokgedrag. Een gokverslaving ontwikkelt zich echter niet van de ene op de andere dag. En bovendien is er vaak sprake van een combinatie van factoren, bijvoorbeeld financiële problemen, zodat er niet meer van verantwoord gokken gesproken kan worden. Hulp bij gokverslaving kan op diverse manieren worden verkregen. Als je zelf het idee hebt een probleem te hebben met gokken in een online casino, dan heb je de mogelijkheid om het betreffende casino te vragen je account tijdelijk of voor altijd te sluiten. Maar bovenal is het belangrijk om hulp in te roepen en dat kan op verschillende manieren.

Verantwoord gokken

Verantwoord gokken in een online casino houdt in, dat je rekening houdt met je budget. Als je onvoldoende financiële middelen hebt, is het niet verstandig om te gaan gokken. Alleen als je geld over hebt, dat niet voor andere zaken gebruikt hoeft te worden, kun je een deel daarvan gebruiken om in een online casino te spelen. Laat je spaargeld wel staan, want dat is dus niet bedoeld om in de waagschaal te stellen. Gokken is bedoeld als vorm van amusement en moet er dus niet toe leiden dat er financiële problemen ontstaan. Mocht je gaan gokken, dan is het altijd verstandig om met een vastgesteld budget te gaan spelen in het online casino. Maak het bedrag, waarmee je wilt gaan spelen over naar het account. Maar mocht je het geld verliezen, maak dan niet nog een extra bedrag over. Wacht dan gewoon tot de volgende keer, dat je weer geld hebt, dat niet voor wat anders bedoeld is, om dan weer een kans te wagen. Geld lenen voor gokken moet je nooit doen, want dat leidt onherroepelijk tot financiële en relationele problemen.

Hulp vragen bij gokverslaving

Als je zelf erkent dat je een probleem hebt met gokken en hulp bij gokverslaving wilt krijgen, dan is dat al een eerste stap in de goede richting. Er is een grote organisatie in Nederland, waar je terecht kunt om hulp bij gokverslaving te krijgen. Dat is de AGOG, de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers, in Nederland. Deze stichting bestaat uit een groep van lotgenoten en vrijwilligers, die hulp bieden bij gokverslaving. Je kunt telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen, waarna je een doorverwijzing krijgt naar een plaatselijke afdeling. De contactpersoon zal altijd een ervaringsdeskundige zijn, omdat het een zogenaamde zelfhulporganisatie betreft. Je voelt je dan ook meteen begrepen. In een kennismakingsgesprek zal de werkwijze worden uitgelegd, waarna je kunt deelnemen aan de groep.

Internet behandeling

Als je een gokprobleem hebt, dan kun je ook via internet informatie inwinnen en desgewenst een online behandeling volgen. De internetbehandeling is standaard in de basisverzekering opgenomen en komt dus voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking. Voor deze behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Verder kun je met problemen op het gebied van gokken ook terecht bij de Jellinek Kliniek, waar een online behandeling eveneens tot de mogelijkheden behoort. Heb je gokproblemen? Wacht dan niet langer en roep hulp bij gokverslaving in om de problemen op te lossen.